روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی: دکتر خوشنوا بر اساس تجربیات و سوابق پیشین محمد عنبری از جمله دبیر کل فرهنگی، دبیری کانون دانشجویی انیمیشن دانشگاه، فعالیت در امور رسانه ای و تولید فیلم در دوران دانشجویی، عناوین کسب شده در جشنواره های فرهنگی هنری و ... وی را به این سمت منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:


جناب آقای دکتر محمد عنبری

با سلام و احترام

به موجب این ابلاغ، جنابعالي به سمت مشاور دانشجویی فرهنگی رسانه ای مدیریت امور هنری و فوق برنامه دانشگاه منصوب مي شوید.

اميد است در پرتو عنایت پروردگار متعال و با توجه به شایستگي ها، دانش، ابتکار، انگيزه، نشاط جواني و اهميت رشد کمي و کيفي فرهنگ و هنر دانشجویان محترم و نخبه دانشگاه، تمام تلاش خویش را با سرلوحه قرار دادن موارد اساسي زیر بکار ببندید.

تهيه و هدایت مجله صوتي تصویری معاونت دانشجویي فرهنگي دانشگاه، با توجه به اسناد بالادستي و مصوبات دانشگاه و تعامل مناسب با دانشجویان، اساتيد و اهل فرهنگ و هنر دانشگاه.

تعامل و تلاش مستمر جهت ارائه برنامه های فرهنگي خالق و رسانه ای پرنشاط دانشجویي و ارائه راه حل های صحيح جهت پيشگيری از آسيب های اجتماعي زندگي دانشجویي خوابگاهي.

تشکيل اتاق فکر دانشجویي فرهنگي دانشجویان فعال نشریات، کانون ها، انجمن ها و تشکل های دانشجویي و انعکاس مصوبات اتاق فکر به مدیریت امور هنری و فوق برنامه دانشگاه.

تلاش و برنامه ریزی صحيح جهت افزایش توانمندی ها و مهارت افزایي حوزه فرهنگي، هنری و کارآفریني دانشجویان علاقمند و ارائه برنامه های آموزشي مطابق خط مشي های معاونت دانشجویي فرهنگي جهت رشد و تسریع کيفيت و کميت آثار و حضور موفق در جشنواره های فرهنگي هنری.

اهتمام در جهت جلب حمایت های مادی و معنوی خيرخواهانه در جهت رشد و ارتقای زیر بناهای فرهنگي هنری رسانه ای دانشجویان.

توليد محصولات و محتواهای مکفي رسانه ای و هنری با تعامل مناسب دانشجویان و هدایت و استفاده مناسب و صحيح فضای مجازی دانشجویي دانشگاه.

دکتر فاطمه خوشنوای فومنی

مدیر امور هنری و فوق برنامه

بازگشت به لیست

برای نظر دادن باید عضو شوید!

ورود به سامانه عضویت رایگان