جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده سینماهای کشور تا عصر جمعه ۲۰ دی به شرح ذیل است:

مطرب/ ۱۳۵ سینما/ ۶۲ روز نمایش/ فروش کل: ۳۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۸۳ سینما/ ۶۲روز نمایش/ فروش کل: ۱۰ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۱۱۰ سینما/ ۶۲ روز نمایش/ فروش کل: پنج میلیارد و چهار میلیون تومان

بنیامین/ ۱۰۶ سینما/ ۶۲ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۳۹۷ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۱۲ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل: سه میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان

جان دار/ ۷۷ سینما/ ۲۷ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۷۵ سینما/ ۲۷ روز نمایش/ فروش کل: ۹۳۳ میلیون تومان

تورنادو/ ۱۲ سینما/ ۶۲ روز نمایش/ فروش کل: ۷۳۲ میلیون تومان

جهان با من برقص/ ۹۸ سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل: ۸۹۳ میلیون تومان

آخرین داستان/ ۱۵ سینما/ ۴۱ روز نمایش/ فروش کل: ۴۵۴ میلیون تومان

آشفتگی/ ۲۴ سینما/ ۲۰ روز نمایش/ فروش کل: ۴۱۶ میلیون تومان

خداحافظ دختر شیرازی/ ۹ سینما/ ۳۳ روز نمایش/ ۳۳۶ میلیون تومان

سونامی/ ۵۹ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل: ۱۹۹ میلیون تومان

مشت آخر/ ۲۱ سینما/ ۲۰ روز نمایش/ فروش کل: ۱۶۲ میلیون تومان

اژدر/ ۳۴ سینما/ سه روز نمایش/فروش 


برنا

بازگشت به لیست

برای نظر دادن باید عضو شوید!

ورود به سامانه عضویت رایگان