جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها به شرح زیر است:

شبی که ماه کامل شد/ ۶۷ سینما/ ۸۹ روز نمایش/ فروش کل: ۱۸ میلیارد و ۱۳۸ میلیون تومان

سرخپوست/ ۴۰ سینما/ ۸۹ روز نمایش/ فروش کل: ۱۳ میلیارد و ۸۶۱ میلیون تومان

قصر شیرین/ ۸۷ سینما/ ۴۱ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۸۷۸ میلیون تومان

ایده اصلی/ ۱۱۶ سینما/ ۲۷ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان

قسم/ ۸۹ سینما/ ۳۴ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومان

نیوکاسل/ ۳۴ سینما/ ۴۸ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان

تپلی و من/ ۶۶ سینما/ ۴۱ روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان

سرکوب/ ۴۳ سینما/ ۴۱ روز نمایش/ فروش کل: ۸۵۴ میلیون تومان

روسی/ ۷۲ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل: ۴۲۳ میلیون تومان

جانان/ ۴۶ سینما/ ۲۷ روز نمایش/ فروش کل: ۲۸۲ میلیون تومان

چاقی/ ۶۵ سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل: ۷۶ میلیون تومان

برمودا/ ۱۵ سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل: هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

صدای منو می‌شنوید؟/ ۱۰ سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل: ۶۱۵ هزار تومان


برنا

بازگشت به لیست

برای نظر دادن باید عضو شوید!

ورود به سامانه عضویت رایگان