تئوری انتخاب

  • 0 دیدگاه
  • 140 بازدید
تئوری انتخاب

تئوری انتخاب

توضیحات

تئوری انتخاب

ویلیام گلسر

دکتر گلسر در این کتاب با نشان دادن راه های رهایی از تهدیدهای بیرونی و گام های منتهی به آزادی درونی، به ما می گوید که این مسیر به طور عجیبی ساده است. البته گام نهادن در این راه شهامت و اعتماد می خواهد تا بتوانیم شیوه ی تفکرمان را تغییر دهیم، اما روش معنادارکردن چیزهایی که به نظر بی معنا می رسد تجربه ی شگفت آوری است.دکتر گلسر راهنمای عملی برای تغییر زندگی نوشته است و تاکید دارد که همواره تغییر از درون به بیرون انجام می گیرد. او با اشاره ی مستقیم به شرایط سخت و ناگواری که در زندگی تجربه می کنیم پ، توضیح می دهد که نیازی نداریم قربانی گذشته یا محیط خود باشیم. او تلاش می کند به خواننده کمک کند با استفاده از تئوری انتخاب، قربانی بودن خود را انتخاب نکند یا به قربانی بودن ادامه ندهد.تئوری انتخاب معتقد است هرچه بیشتر با مفاهیم این روانشناسی آزادی بخش آشنا شویم و با آن زندگی کنیم، می توانیم افرادی موثرتر، والدینی خشنودتر، همسرانی رضایتمندتر و کارکنانی مولد و خلاق باشیم و سکان زندگی خود را ماهرانه تر در اختیار گیریم.

برای نظر دادن باید عضو شوید!

ورود به سامانه عضویت رایگان